Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 527/2006

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 17 sierpnia 2006 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Ostródzie przy ul. Kopernika 21A.

Na podstawie art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Ostródy ustala, co następuje:

§ 1

Powierza się Pani Grażynie Tarasiuk pełnienie funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Ostródzie na okres 5 lat tj. od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01.09.2006 r.