Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 534/2006

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 3 października 2006r.

w sprawie : ustalenia miejsc sprzedaży zniczy i kwiatów przed Świętem Wszystkich Świętych w okresie od 7 października 2006r. do 5 listopada 2006r. i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami ), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje :

§ 1

Ustala się miejsca sprzedaży zniczy i kwiatów w okresie przed Świętem Wszystkich Świętych 2006r., jak niżej:

1.ul. Grunwaldzka 2 / róg ul. Stefana Czarnieckiego 21,

2.Plac Tysiąclecia P.P.,

3.ul. Adama Mickiewicza 11 ( przy wejściu do parku ),

4.przy cmentarzach – ul. Bolesława Chrobrego, ul. Spokojna, ul. Olsztyńska.

§ 2

Ustala się dzienną stawkę czynszu dzierżawnego za 1 stoisko w wysokości 20 zł ( w tym : 22 % podatek VAT ).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.