Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 538/2006

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 17 października 2006 roku.

w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142 z 2001r., poz. 1591, z późn. zm. ) i § 8 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), Burmistrz Miasta Zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową, w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 357/7.

§ 2

Na Przewodniczącego powołuję Pana Olgierda Dąbrowskiego .

§ 3

Na Wiceprzewodniczącego powołuję Pana Wojciecha Borowskiego .

§ 4

Na Członków powołuje się Panów:

Jarosława Halmana

Henryka Stramskiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.