Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 551/06

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 10 listopada 2006 roku.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Władysława Jagiełły.

Na podstawie art. 37 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. nr 261, poz.2603 z 2004r. z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza:

§ 1.

Sprzedać w drodze przetargu niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie 8 miasta Ostródy przy ul. Władysława Jagiełły, oznaczoną jako działka nr 158/44 o powierzchni 0,0853 ha, opisaną w KW nr 39427.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.