Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE Nr 21/2007

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 12 lutego 2007 roku

w sprawie: zmiany udziałów w działce pod budynkiem przy ul. 11-go Listopada nr 13.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali (jednolity tekst Dz. U. Nr 80, poz. 903 z 2000 roku, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1.

Wyrazić zgodę na zmianę związanych z własnością lokali nr 1, 2, 3 i 4 udziałów w użytkowaniu wieczystym działki pod budynkiem położonym w Ostródzie przy ulicy 11 Listopada nr 13, oznaczonej numerem ewidencyjnym 92/4 o powierzchni 246 m2, księga wieczysta kw. nr 8265.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.