Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 110/2007

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 14 sierpnia 2007 roku

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży najemcom lokale mieszkalne oraz oddać w użytkowanie wieczyste ułamkowe części działek położonych w Ostródzie:

1. ul. Stefana Jaracza nr 9/6 - 6/100 części działki nr 29/1 o pow. 196 m2,

2. ul. Stefana Jaracza nr 21A/3 - 15/1000 części działki nr 38/4 o pow. 1581 m2,

3. ul. Grunwaldzka nr 37/34 - 163/10000 części działkinr 167/4 o pow. 2562 m2,

4. ul. 11 Listopada nr 29/18 - 6/100 części działki nr 12/1 o pow. 248 m2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.