Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XV/112/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie wydania opinii o likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej

w Olsztynie.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Olsztynie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .