Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR III/13/02

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie: ustalenia składu Stałych Komisji Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r .

Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z § 23 ust. 1 Statutu Miasta Ostródy, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustalić niżej wymieniony skład Stałych Komisji Rady Miejskiej.

§ 2.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Dakowska Jolanta

2. Pisarski Krzysztof

3. Suchecki Krzysztof

4. Grzegorz Wróbel

§ 3.

Komisja Budżetu i Finansów w składzie:

1. Babalski Zbigniew

2. Brodiuk Włodzimierz

3. Dudzin Jacek

4. Gonder Marian

5. Kowalski Ryszard (s. Kazimierza)

6. Stasiulewicz Jan

7. Tomczyk Zbigniew

8. Urban Wiktor

§ 4.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w składzie:

1. Babalski Zbigniew

2. Brodiuk Włodzimierz

3. Kosek Stanisław

4. Kowalski Ryszard (s. Piotra)

5. Liberacki Jan

6. Pisarski Krzysztof

7. Tomczyk Zbigniew

8. Wajzer Bogusław

§ 5.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w składzie:

1. Dakowska Jolanta

2. Gonder Marian

3. Kowalski Ryszard (s. Kazimierza)

4. Liberacki Jan

5. Macidłowski Marian

6. Monist Anna

7. Urban Wiktor

8. Wróbel Grzegorz

§ 6.

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia w składzie:

1. Dudzin Jacek

2. Kowalski Ryszard (s. Piotra)

3. Monist Anna

4. Skaskiewicz Marek

5. Stasiulewicz Jan

ó. Szporko Anna

§ 7.

Komisja Rozwoju w składzie:

1. Kosek Stanisław

2. Macidłowski Marian

3. Skaskiewicz Marek

4. Suchecki Krzysztof

5. Szporko Anna

ó. Wajzer Bogusław

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.