Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXIV/141/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 26 marca 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”

Na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 46 ust. 1 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995r. Nr 31, poz. 332, z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.