Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 341/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 9 stycznia 2009 roku

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży najemcom lokale mieszkalne oraz oddać w użytkowanie wieczyste ułamkowe części działek położonych w Ostródzie:

1.ul. 11 Listopada 29/11 - 4/100 części działki nr 12/1 o pow. 248 m2,

2. ul. 21 –go Stycznia 3a/20 - 6/100 części działki nr 184/5 o pow. 224 m2,

§ 2

Przeznaczyć do sprzedaży najemcom lokale mieszkalne łącznie ze sprzedażą ułamkowej części działek położonych w Ostródzie:

1. ul. 11 Listopada 23/4 - 1447/10000 części działki nr 15/1 o pow. 274 m2 .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.