Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 347/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 27 stycznia 2009 roku

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży najemcom lokale mieszkalne oraz oddać w użytkowanie wieczyste ułamkowe części działek położonych w Ostródzie:

1.ul. 3-go Maja 12/9 - 15/100 części działki nr 153/1 o pow. 345 m2,

2. ul. Adama Mickiewicza 34/1 - 7/100 części działki nr 14/1 o pow. 322 m2,

3. ul. Juliusza Słowackiego 14/4 - 16/100 części działki nr 40/4 o pow. 188 m2,

4. ul. Stefana Czarnieckiego 45/15 - 4/100 części działki nr 104/9 o pow. 376 m2.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.