Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 345/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 19 stycznia 2009 roku

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz innej osoby na wniosek Dyrektora do prowadzenia czynności wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie art. 4 ust. 3, w związku z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U z 2009 r. Nr 1, poz. 7), zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego:

1)Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie – Pana Kazimierza Wosiek,

2)Pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie – Panią Magdalenę Wojciechowską.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.