Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 363/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży najemcom lokale mieszkalne oraz oddać w użytkowanie wieczyste ułamkowe części działek położonych w Ostródzie:

1.ul. Grunwaldzka 28/3 - 30/100 części działki nr 72/61o pow. 164 m2,

2. ul. Grunwaldzka 37/8 - 155/10000 części działki nr 167/4o pow. 2562 m2,

3. ul. Władysława Jagiełły 5A/30 - 226 /10000 części działki nr 152/4o pow. 532 m2,

4. ul. Mikołaja Kopernika 5/4 - 7/100 części działki nr 66/17o pow. 302 m2 ,

5. ul. Stefana Czarnieckiego 33/3 - 12/100 części działki nr 66/15o pow. 171 m2 ,

6. ul. Tadeusza Stępowskiego 11/6 - 4/100 części działki 257/11o pow. 226 m2 .

§ 2.

Przeznaczyć do sprzedaży najemcom lokale mieszkalne łącznie ze sprzedażą ułamkowej części działki położonej w Ostródzie:

1. ul. Pl. Tysiąclecia PP 10/35 - 5/100 części działki nr 33/5 o pow. 157 m2 .

2. ul. Pl. Tysiąclecia PP 13/9 - 6/100 części działki nr 26/5 o pow. 216 m2,

3. ul. Olsztyńska 18/4 - 15/100 części działki nr 11/10 o pow. 266 m2 .

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.