Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXVIII/231/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 3 kwietnia 2009 roku

w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 66 Statutu Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1

Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II z siedzibą w Ostródzie przy ul. Rycerskiej 5 nadaje się sztandar.

§ 2

Sztandarem jest prostokątny płat tkaniny dwustronnie haftowany o wymiarach 100 cm x 110 cm umieszczony na drzewcu zwieńczonym głowicą w formie metalowej figurki orła w koronie.

Drzewce sztandaru w jasnym kolorze o długości 230 cm i średnicy 4 cm, dwudzielne, połączone tuleją z białego metalu. Wykonane z drewna i wykończone elementami mosiężnymi powlekanymi chromoniklem.

Na górnej części drzewca osadzone pamiątkowe „gwoździe” w postaci tarczy herbowej o wysokości 3cm, wykonane z białego metalu z grawerowanym napisem fundatorów sztandaru.

Boki sztandaru, z wyjątkiem boku ze strony drzewca, obszyte są frędzlami koloru złotego o długości 5 cm.

Głowica sztandaru jest wykonana z białego metalu, składa się z Godła Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie złotej i stanowi zakończenie drzewca sztandarowego.

Strona I - awers

Płat tkaniny w kształcie prostokątnym o wymiarach 100 cm x 110 cm podzielony poziomo na białe i czerwone pole o wymiarach 50 x 110 cm. Centralnie umieszczony wizerunek orła białego na tarczy herbowej. Tło tarczy w kolorze karmazynu polskiego, wysokość 40 – 42 cm w złotej bordiurze (ramie). Orzeł wysokości 33 cm haftowany srebrnym szychem – korona, dziób i szpony haftowane złotym szychem.

Strona II - rewers

Płat tkaniny w kolorze purpury (tło jednolite), centralnie wyhaftowany portret Jana Pawła II w białej szacie o wysokości 40 cm. Napis od góry po okręgu złoty – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE, wysokość liter 5 cm (wersaliki). Dołem po prostej – w dwóch wersach napis – motto szkoły: ,,Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali…”, litera złota (tekst), wysokość liter 3 cm. W lewym górnym rogu płata sztandaru znajduje się data 2009, wysokość 5 cm, w prawym dolnym rogu stylizowany na oryginalny podpis Jana Pawła II, długość 20 cm, wysokość 3,5 cm, litery złote. Całość (bez boku od strony drzewca) obszyta złotymi frędzlami.

§ 3

Wzór sztandaru stanowi załącznik do uchwały.

§ 4

Sztandar używany jest przy okazji ważnych uroczystości.

§ 5

Sztandar przechowywany jest w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie przy ul. Rycerskiej 5. W przypadku likwidacji szkoły sztandar przejmuje Rada Miejska w Ostródzie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1