Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA Nr XXXVIII/236/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 3 kwietnia 2009 r.

w sprawie: podziału Miasta Ostródy na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania.

Na podstawie art. 30 i 92, w związku z art. 31, 89 i 90 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111) oraz na podstawie art. 42 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112, poz. 766); Rada Miejska w Ostródzie, na wniosek Burmistrza, uchwala, co następuje:

§1. Obszar Miasta Ostródy dzieli się na następujące okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania, określając poniżej ich numery, granice i obszar oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu:

Numer

Obwodu

Granice i obszar obwodu

OKRĘG WYBORCZY NR 1

liczba wybieranych radnych: 5

1.

Ulice: Aleja Lipowa, Brzozowa, Celestyna Mrongowiusza, Cicha, Dębowa, Generała Zajączka, Grabowa, Graniczna, Jasna, Klonowa, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, Miła, Olchowa, Parkowa, Partyzantów, Prosta, Przygraniczna, Różana, Szosa Elbląska, Świerkowa, Usługowa, Wierzbowa, Zakole, Zamknięta, Zielona

2.

Ulice: 3-go Maja, Garnizonowa, Gustawa Gizewiusza, Konstytucji, Łucji Anatolak, Nadrzeczna, Niepodległości, Olsztyńska od nr 1 do nr 53 (n), Olsztyńska od nr 2 do nr 30B (p), Polna, Przemysłowa, Turystyczna, Wąska

3.

Ulice: Adama Asnyka, Brzegowa, Feliksa Nowowiejskiego, Generała Andersa, Generała Kutrzeby, Generała Sosnkowskiego, Jana Bażyńskiego, Jana Kochanowskiego, Jana Sembrzyckiego, Kosynierska, Krótka, Lazurowa, Leśna, Letnia, Łódzka, Marii Zientary- Malewskiej, Marii Konopnickiej, Michała Lengowskiego, Mikołaja Reja, Narożna, Olsztyńska od nr 34 do nr 36(p) , Olsztyńska od nr 55 do nr 77(n), Osiedlowa, Pana Tadeusza, Pauzeńska, Perska, Plebiscytowa, Spokojna, Tęczowa, Zofii Nałkowskiej

4.

Ulice: Adama Mickiewicza, Drwęcka od nr 6 do nr 24(p), Drwęcka nr 21(n), Generała Roji, Jana Stapińskiego, Józefa Sowińskiego, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Pułaskiego, Mazurska, Plac Tysiąclecia PP, Spichrzowa, Stanisława Wyspiańskiego, św. Dominika Savio, Władysława Reymonta, Zamkowa

OKRĘG WYBORCZY NR 2

liczba wybieranych radnych: 5

5.

Ulice:, Bolesława Prusa, C. K. Norwida, Grunwaldzka od nr 17 do 55(n), Grunwaldzka od nr 16 do nr 76(p), Handlowa, Hurtowa, Ignacego Paderewskiego, Jagienki, Jana Kilińskiego, Lalki, Składowa, Stanisława Moniuszki

6.

Ulice: Sportowa, Stefana Żeromskiego, Warmińska, Władysława Jagiełły 2, 2A, 2B, 1, 3, 5, 5A, 5B, 5C ,7 ,7A ,7B, 7C, 7D

7.

Ulice: Jana III Sobieskiego, Marszałka Piłsudskiego, Mikołaja Kopernika, Seweryna Pieniężnego 35A, Stefana Czarnieckiego od nr 21 do nr 55(n), Stefana Czarnieckiego od nr 28 do nr 30(p), Wojska Polskiego

8.

Ulice: 1-Dywizji, Armii Krajowej, Demokracji, Drwęcka od nr 1 do nr 7 i nr 2A, Grunwaldzka od nr 9 do nr 13(n), Grunwaldzka od nr 2 do nr 14(p), Henryka Sienkiewicza, Johanna Herdera

OKRĘG WYBORCZY NR 3

liczba wybieranych radnych: 5

9.

Ulice: 11 Listopada, Bartosza Głowackiego, Batalionów Chłopskich, Insurekcji Kościuszkowskiej, Jana Kozietulskiego, Józefa Wybickiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Pionierska, Racławicka, Romualda Traugutta, Seweryna Pieniężnego od nr 1 do nr 33 (n), Seweryna Pieniężnego od nr 2 do nr 28D(p), Stefana Batorego, Szwoleżerów, Władysława Jagiełły od nr 24 do nr 26

10.

Ulice: Grunwaldzka od nr 1 do nr 5(n), Jana Pawła II, Kardynała Wyszyńskiego, Kolejowa, Przechodnia, Stefana Czarnieckiego od nr 1 do nr 19B(n), Stefana Czarnieckiego od nr 2 do nr 26A(p), Tadeusza Kościuszki

11.

Ulice: Franciszkańska, Hanki Ordonówny, Heleny Modrzejewskiej, Jana Chomki, Lubawska, Ludwika Solskiego, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Osiedle Młodych, Stefana Jaracza od nr 3A do nr 35 (n), Witkacego

12.

Ulice: Stefana Jaracza od nr 2 do nr 44B (p)

OKRĘG WYBORCZY NR 4

liczba wybieranych radnych: 6

13.

Ulice: Piastowska, Rycerska, Zawiszy Czarnego

14.

Ulice: Bolesława Chrobrego, Józefa Poniatowskiego, Piaskowa, Stefana Czarnieckiego od nr 32 do nr 52(p), Stefana Czarnieckiego od nr 57 do nr 71,

15.

Ulice: 21 Stycznia od nr 9 do nr 17A(n), 21 Stycznia od nr 16 do nr 34(p), Andrzeja Samulowskiego, Fryderyka Chopina, Generała Sikorskiego, Jana Liszewskiego, Karola Małłka, Seweryna Pieniężnego od nr 30 do nr 100(p), Seweryna Pieniężnego od nr 35 do nr 105(n), Wojciecha Kętrzyńskiego

16.

Ulice: 21 Stycznia od nr 21 do nr 43(n), Tadeusza Stępowskiego

17.

Ulice: 21 Stycznia od nr 1 do nr 7(n), 21 Stycznia od nr 4 do nr 14(p), Przedszkolna, Władysława Jagiełły od nr 9 do 43(n)

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się wojewodzie warmińsko-mazurskiemu i właściwemu komisarzowi wyborczemu.

§3. Traci mocUchwała Nr XLVI/287/2002 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie podziału obszaru miasta Ostródy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz Uchwała Nr XL/313/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie podziału miasta Ostródy na stałe obwody głosowania.

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie Miasta Ostródy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie