Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVII/122/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie do orzekania

w sprawach z zakresu prawa pracy.

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania dokonała wyboru ławników:

§ 1. Do Sądu Rejonowego Ostródzie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy:

1.Barszcz Bogdan

2.Dakowska Jolanta

3.Filiczkowska Bogusława

4.Fleszar Zygmunt

5.Gdula Bogusław

6.Jankowska Barbara Ligia

7.Karewicz Stanisław

8.Kastrau Grzegorz Adam

9.Koczkodon Katarzyna Wioletta

10.Kolbe Eugeniusz

11.Kowalska Renata Ewa

12.Kraśniewska Danuta

13.Kurkul Alicja Grażyna

14.Langowska Dorota

15.Marchwicka Maria

16.Maślewski Wojciech Janusz

17.Mojsik Krystyna

18.Prusinowska Beata Maria

19.Siemosiewicz Mirosława Józefa

20.Śliwkowski Tomasz

21.Turlińska Agnieszka Magdalena

22.Wiktorowicz Eulalia

23.Zalewska Halina

24.Żmijewska Barbara

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.