Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 390/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 02 czerwca 2009 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie.

Na podstawie art. 36 a ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie Pani Marioli Jarmołowicz na okres 5 lat tj. od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.