Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE Nr 391/2009

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży najemcom lokale mieszkalne oraz oddać w użytkowanie wieczyste ułamkowe części działek położonych w Ostródzie:

1.ul. Mikołaja Kopernika 17/2 - 16/100 części działki nr 66/5 o pow. 155 m2,

2.ul. Mikołaja Kopernika 6/3 - 10/100 części działki nr 104/7 o pow. 229 m2,

3.ul. Mikołaja Kopernika 11/2 - 12/100 części działki nr 66/7 o pow. 153 m2,

4.ul. Zamkowa 2/44 - 133/10000 części działki nr 22/32 o pow. 3181 m2 ,

§ 2.

Przeznaczyć do sprzedaży najemcom lokale mieszkalne łącznie ze sprzedażą ułamkowej części działki położonej w Ostródzie:

1. ul. Juliusza Słowackiego 9/6C - 39/1000 części działki nr 45/2 o pow. 363 m2 .

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.