Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 395/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 16 czerwca 2009 roku.

w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Osiedlowej.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142 z 2001r., poz. 1591, z późn. zm.) i § 8 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, ze zm.), Burmistrz Miasta Zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową, w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Osiedlowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 42/29.

§ 2

Na Przewodniczącego powołuję Pana Olgierda Dąbrowskiego.

§ 3

Na Wiceprzewodniczącego powołuję Panią Barbarę Prejs.

§ 4

Na Członków powołuje się:

Pana Jarosława Halmana

Pana Henryka Stramskiego

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.