Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE Nr 411 /2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 02 września 2009 r.

w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa w eksploatacji samochodu służbowego Straży Miejskiej w Ostródzie – RENAULT FL TRAFIC Nr rej. NOS 11 EE

W związku z dotarciem się elementów silnika w samochodzie służbowym Straży Miejskiej w Ostródzie RENAULT FL TRAFIC Nr rej. NOS 11 EE poj. 1995 cm 3, w celu ustalenia normy zużycia oleju napędowego, Zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję w składzie:

1.Przewodniczący: - Z-ca Komendanta SM- Marek Margalski

2.Członkowie: - Insp. SM- Jacek Kamiński

- Insp. Wydz. IGK- Lech Zawadzki

§ 2

W/w komisja przedstawi mi do dnia 10 września 2009 r. do zatwierdzenia protokół z ustalonej wysokości zużycia oleju napędowego na 100 km przebiegu, w cyklu miejskim i pozamiejskim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania