Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 429/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 22 października 2009 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 277/2008 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu działania Rady Sportu w gminie miejskiej Ostróda

Na podstawie art. 18a i art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 ppkt 4) Regulaminu działania Rady Sportu w gminie miejskiej Ostróda; Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się nowy załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 277/2008 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 28 sierpnia 2008 r., ustalający skład osobowy Rady Sportu w gminie miejskiej Ostróda, w brzmieniu:

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 277/2008

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Skład osobowy Rady Sportu

w gminie miejskiej Ostróda

1)

Piotr Birbach

2)

Tadeusz Czyczel

3)

Marek Dudka

4)

Leszek Gajewski

5)

Henryk Hoch

6)

Ryszard Iwaniec

7)

Andrzej Kozicz

8)

Andrzej Krasowski

9)

Artur Lipka

10)

Mariusz Lorenc

11)

Zbigniew Michalak

12)

Włodzimierz Narewski

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.