Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 442/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 3 grudnia 2009r.

w sprawie : ustalenia miejsc sprzedaży choinek i stawki czynszu dzierżawnego za sprzedaż choinek.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami ), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje :

§ 1

Ustala się miejsca sprzedaży choinek w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia w 2009r, jak niżej:

1.ul. Grunwaldzka 2 / róg ul. Stefana Czarnieckiego 21,

2.Plac Tysiąclecia P.P.,

3.ul. Seweryna Pieniężnego 47 D,

4.ul. Stefana Czarnieckiego / róg ul. Bolesława Chrobrego,

§ 2

Ustala się dzienną stawkę czynszu dzierżawnego za 1 stoisko w wysokości 25 zł ( w tym : 22 % podatek VAT ).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.