Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 236 /04

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 12 lipca 2004 roku.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. nr 46, poz. 543 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży najemcom lokale mieszkalne oraz oddać w użytkowanie wieczyste ułamkowe części działek położonych w Ostródzie:

1. ul. Mikołaja Kopernika nr 4/ 4 - 114/ 1000 część działki

nr 104/ 28 o pow. 309 m2 ,

2. ul. Grunwaldzka nr 37/ 41A - 1/100 część działki

nr 167/ 4 o pow. 2562 m2,

3. ul. 11-go Listopada nr 29/ 13 - 6/ 100 części działki

nr 12/ 1 o pow. 248 m2,

4. ul. 11-go Listopada nr 29/ 5 - 6/100 części działki

nr 12/ 1 o pow. 248 m2,

§ 2.

Przeznaczyć do sprzedaży najemcom lokale mieszkalne i sprzedać ułamkowe części działek położonych w Ostródzie:

1. ul. Nadrzeczna nr 9/ 1 - 238/ 1000 części działki

nr 54/ 12 o pow. 1405 m2,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.