Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 243/04

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 17 sierpnia 2004 roku.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. nr 46, poz. 543 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Ostródy

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży najemcom lokale mieszkalne oraz oddać w użytkowanie wieczyste ułamkowe części działek położonych w Ostródzie:

1.ul. Mikołaja Kopernika nr 11/ 4 - 13/ 100 część działki

nr 66/ 7 o pow. 153 m2 ,

2. ul. Henryka Sienkiewicza nr 26/ 13 - 10/100 część działki

nr 41/ 1 o pow. 356 m2,

3. ul. Stefana Czarnieckiego nr 37/ 2 - 107/ 1000 części działki

nr 66/ 16 o pow. 267 m2,

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.