Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

• Uchwała Nr L/292/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2010.

23 lutego 2010 - Uchwała Nr L/292/2010Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2010.

• Uchwała Nr L/292/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2010.

23 lutego 2010 - Uchwała Nr L/292/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2010.

• Uchwała Nr L/291/2010 w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

24 lutego 2010 - Uchwała Nr L/291/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 roku. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok...

• Uchwała Nr L/290/2010 w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.

23 lutego 2010 - Uchwała Nr L/290/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 roku. w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli...

• Uchwała Nr L/288/2010 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta Ostródy.

24 lutego 2010 - Uchwała Nr L/288/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 roku. w sprawie ustalenia planu sieci szkół...

• Uchwała Nr L/287/2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy.

24 lutego 2010 - Uchwała Nr L/287/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr L/286/2010 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2010 rok

17 marca 2010 - Uchwała Nr L/286/2010 Rady Miejskiej W Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2010...

• Uchwała Nr L/286/2010 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2010 rok

23 lutego 2010 - Uchwała Nr L/286/2010 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2010 rok

• Uchwała Nr L/285/2010 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ostróda na 2010 rok.

2 marca 2010 - Uchwała Nr L/285/2010Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i...

• Uchwała Nr L/284/2010 w sprawie: przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda

24 lutego 2010 - Uchwała Nr L/284/2010Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie: przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu...

• UCHWAŁA NR XLIX/283/2010 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2010 r.

20 stycznia 2010 - UCHWAŁA NR XLIX/283/2010 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2010 ROKU w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na...

• UCHWAŁA NR XLIX/283/2010 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2010 r.

20 stycznia 2010 - UCHWAŁA NR XLIX/283/2010 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2010 r.